Kartago

Kartago Tours
DER Touristik SK a.s
Vajnorská 100/B
SK- 83104 Bratislava
Tel:+421 257 205 720
call@kartago.sk 

Dokumenty do pobrania: Ogólne warunki handlowe oraz ubezpieczenie od BP