Czeskie biura podroży

Na następujących stronach chcielibyśmy przedstawić największe czeskie biura podróży.

Wszystkie biura podróży, z którymi współpracujemy, są ubezpieczone od upadłości, która zabezpiecza:

Odszkodowanie wpłaconej ceny za usługę turystycznyczną, gdy jest ona odwołana w wyniku niezdolności do zapłaty organizatora.

Odszkodowanie wszystkich kosztów związanych z powrotem do domu w wyniku niezdolności do zapłaty organizatora i niemożliwości załatwienia powrotu do kraju.

Biura podróży