NIEMIECKIE BIURA PODRÓŻY

Na następujących stronach chcielibyśmy przedstawić największe niemieckie i austriackie biura podróży. Jak wiadomo, Niemcy są jednym z największych podróżników świata. Dzięki temu jest konkurencja na tym rynku tak , że oferty wycieczek są w porównaniu z czeskimi biurami podróży o wiele lepsze i tańsze. Szczególnie destynacje egzotyczne oferują obfitą ilość wycieczek za nawet o 50% niższe ceny niż oferty czeskich biur podróży.

Wszystkie biura podróży, z którymi współpracujemy, są ubezpieczone od upadłości. Ten obowiązek dla biur turystycznych mających siedzibę w Niemczech ustala art. 651k (obowiązek wpłaty odszkodowania w razie niewypłacalności) niemieckiego kodeksu cywilnego. Wysokość ubezpieczenia lub gwarancji bankowej musi osiągnąć minimum 110 mil. Euro. Zgodnie z jego brzmieniem muszą mieć wszyscy organizatorzy wycieczek turystycznych zawarte ubezpieczenie lub gwarancje bankową, która zabezpiecza:

Odszkodowanie wpłaconej ceny za usługę turystycznyczną, gdy jest ona odwołana w wyniku niezdolności do zapłaty organizatora.
Odszkodowanie wszystkich kosztów związanych z powrotem do domu w wyniku niezdolności do zapłaty organizatora i niemożliwości załatwienia powrotu do kraju.

Dlaczego wybrać Airstop

Globe17 lat oferujemy wyjazdy wysokiej jakości w korzystnych cenach
PlaneGwarancja takiej samej ceny jak bezpośrednio w biurze podróży
CompassNajwiększe niemieckie i czeskie biura podróży w jednym miejscu
CardOnline rezerwacja z możliwością zapłaty kartą płatniczą