Prawa pasażerów w transporcie lotniczym

PRAWA podróżnych w transporcie lotniczym

Natrafili Państwo na problemy podróżując liniami lotniczymi? Unia Europejska wzmacnia Państwa prawa. Poniżej znajdą Państwo te najważniejsze, które obowiązują od 17 lutego 2005r.

Przewoźnik lotniczy, z którym Państwo podróżują ponosi odpowiedzialność za przetransportowanie Państwa oraz Państwa bagaży, w związku z czym powinien respektować Państwa prawa. Owe prawa dotyczą również lotów charterowych.

 

ODMOWA WEJścia na pokład i oDwołanie lotu

Jeżeli przewoźnik odmówi Państwu zajęcia miejsca, które zostało uprzednio zarezerwowane lub kiedy lot zostanie odwołany, jest przewoźnik zobowiązany do zaoferowania Państwu pomocy oraz rekompensaty finansowej. Jeżeli dotrą Państwo do odprawy na lotnisku na czas, owe prawa znajdą zastosowanie w przypadku wszystkich lotów, również charterowych

 • z lotniska w UE
  lub
 • na lotnisko w UE z lotniska poza obrębem UE, jeżeli lot jest obsługiwany przez przewoźnika z UE

ODMOWA WEJścia na pokład

Jeżeli w samolocie znajdzie się więcej podróżnych aniżeli wolnych miejsc, przewoźnik powinien najpierw poprosić ewentualnych ochotników, żeby oddali swoje miejsce za uzgodnioną rekompensatę. Owa rekompensata powinna obejmować możliwość wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu (względnie darmowy lot z powrotem do pierwotnego miejsca odlotu) i transportem zastępczym do miejsca docelowego. Jeżeli nie zgłoszą się Państwo na ochotnika, przewoźnik powinien dokonać następujących rekompensat:

 • € 250 w przypadku lotu krótszego niż 1 500 km
 • € 400 w przypadku lotu na terenie UE oraz w przypadku lotu od 1 500 do 3 500 km
 • € 600 w przypadku lotu dłuższego niż 3 500 km poza obszarem UE

Rekompensata może zostać obniżona o połowę w przypadku, gdy opóźnienie nie przekroczy dwóch, względnie trzech albo czterech godzin, wg wyżej podanych kategorii.

Dodatkowo przewoźnik powinien zaoferować:

 • możliwość wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu lotniczego (i ewentualnie również darmowy lot z powrotem do pierwotnego miejsca odlotu) a transportem zastępczym do miejsca docelowego
 • wyżywienie i napoje, względnie zakwaterowanie w hotelu (łącznie z transportem) oraz urządzenie komunikacyjne

odwołanie LOTU

Jeżeli Państwa lot został odwołany, przewoźnik, który go obsługuje powinien Państwu zaoferować:

 • możliwość wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu lotniczego ( ewentualnie również darmowy lot z powrotem do pierwotnego miejsca odlotu) a transportem zastępczym do miejsca docelowego
 • wyżywienie i napoje, względnie zakwaterowanie w hotelu (łącznie z transportem) oraz urządzenie komunikacyjne

Przewoźnik może być również zobowiązany do wypłacenia Państwu rekompensaty w takiej samej wysokości jak w przypadku odmowy wejścia na pokład, jeżeli nie oznajmi on Państwu odwołania lotu z odpowiednim wyprzedzeniem i nie zaproponuje Państwu transportu zastępczego w terminie, który zbytnio nie różni się od pierwotnego terminu.

Rekompensaty i zwrotu pieniędzy można dokonać: w gotówce, przelewem bankowym, czekiem albo w przypadku Państwa pisemnej zgody, w bonach turystycznych - w przeciągu siedmiu dni. Jeżeli przewoźnik odmówi Państwu owych praw, niezwłocznie należy złożyć reklamację w firmie, która obsługuje lot.

 

Długie Opóźnienia

BEZPośrednia POMOC

Jeżeli dotrą Państwo do odprawy na lotnisku na czas, mogą Państwo owe prawa zastosować do wszystkich lotów, również charterowych

 • z lotniska w UE
  lub
 • na lotnisko w UE z lotniska poza obrębem UE, jeżeli lot jest obsługiwany przez przewoźnika z UE
 • w przypadku lotu krótszego niż 1 500 km
 • w przypadku lotu na terenie UE oraz w przypadku lotu od 1 500 do 3 500 km
 • w przypadku lotu dłuższego niż 3 500 km poza obszarem UE

Przewoźnik powinien zapewnić wyżywienie i napoje, względnie zakwaterowanie w hotelu (łącznie z transportem) oraz urządzenie komunikacyjne.

Jeżeli spóźnienie przekroczy 5 godzin, przewoźnik powinien zaproponować również zwrot kosztów biletu lotniczego ( względnie również darmowy lot z powrotem do pierwotnego miejsca odlotu).

Jeżeli przewoźnik odmówi Państwu owych praw, niezwłocznie należy złożyć reklamację w firmie, która obsługuje lot.

 

PóźniejszE wystosowanie roszczeń

Jeżeli przewoźnik z UE jest odpowiedzialny za opóźnienie lotu gdziekolwiek na świecie, mogą Państwo zażądać nawet o odszkodowanie za ewentualne szkody do wysokości 4 150 SDR.  Jeżeli przewoźnik odrzuci Państwa roszczenie, mogą Państwo złożyć wniosek w sądzie. (1 SDR = 1,18. Kurs w dniu 30. 9. 2004. Aktualne informacje o obowiązującym kursie uzyskają Państwo od Europe Direct).

Roszczenia można wystosować u przewoźnika lotniczego, z którym zawarli Państwo umowę, a w przypadku, kiedy chodzi o różne spółki również u przewoźnika, który lot w rzeczywistości obsługuje.

 

bagaże

Za szkody w postaci zniszczenia, poszkodzenia, straty lub opóźnienia Państwa bagaży podczas lotu przewoźnika z UE gdziekolwiek na świecie, mogą Państwo żądać odszkodowania do wysokości 1 000 SDR. (1 SDR = 1,18 . Kurs w dniu 30. 9. 2004. Aktualne informacje o obowiązującym kursie uzyskają Państwo od Europe Direct). Jeżeli przewoźnik odrzuci Państwa roszczenie, mogą Państwo złożyć wniosek w sądzie.
W przypadku szkód spowodowanych na odprawionych bagażach muszą Państwo zgłosić swoje roszczenie w formie pisemnej w ciągu siedmiu dniu od ich zwrotu, a w przypadku opóźnienia bagaży do 21 dni od ich zwrotu.

Roszczenie można złożyć u przewoźnika lotniczego, z którym zawarli Państwo umowę, a w przypadku,  kiedy chodzi o różne spółki, również u przewoźnika, który lot w rzeczywistości obsługuje.

 

USZCZERBEK nA ZDROWIU I śmierć  - NA SKUTEK WYPADKów

W przypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub śmierci podczas wypadku lotniczego w przypadku przewoźnika z UE gdziekolwiek na świecie mogą Państwo prosić o odszkodowanie. Mają Państwo prawo do otrzymania płatności zaliczkowej na rzeczy codziennego użytku. Jeżeli przewoźnik odrzuci Państwa roszczenia, mogą Państwo złożyć wniosek w sądzie.

Roszczenie można złożyć u przewoźnika lotniczego, z którym zawarli Państwo umowę, a w przypadku, kiedy chodzi o różne spółki, również u przewoźnika, który lot w rzeczywistości obsługuje.
ORGANIZOwane wycieczki turystyczne

Oprócz wyżej podanych praw, mogą Państwo zgłosić roszczenia u organizatora wycieczki, jeżeli nie wykona usług, które Państwo zarezerwowali na terenie państwa należącego do UE, i to bez względu na miejsce docelowe. Roszczenie odnosi się również w przypadku nieodbycia lotu, który był częścią składową Państwa wyjazdu. Oprócz tego, jeżeli organizator nie zapewni istotną część zarezerwowanych usług, ma obowiązek pomóc Państwu i zabezpieczyć środki zastępcze, łącznie z transportem, bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych kosztów.

 

KTO PAńSTWU POMOże?

Jeśli spotkają się Państwo z którymś z podanych problemów, powinni się Państwo natychmiast zwrócić do reprezentanta firmy lotniczej, która obsługuje Państwa lot i poprosić go o pomoc.

Jeżeli odmówiono Państwu wejście na pokład, Państwa lot został odwołany lub jest znacznie spóźniony a dana spółka nie dopełnia swych obowiązków, należy złożyć swą skargę do kompetentnego organu państwowego. Jeżeli samolot odlatuje z któregoś z krajów UE, można złożyć reklamację na miejscu. Jeżeli podróżują Państwo z kraju spoza obszaru UE a  Państwa lot jest obsługiwany przez firmę z UE,  reklamację należy złożyć w kraju lądowania, o ile jest on członkiem UE.

Nazwę oraz adres odpowiedniego organu państwowego, względnie informacje o organizacjach, które mogą Państwu udzielić informacji lub pomocy odnośnie kolejnych reklamacji (dotyczących na przykład bagażów, uszczerbku na zdrowiu i śmierci oraz organizowanych wycieczek turystycznych), uzyskają Państwo pod darmowym numerem telefonu EuropeDirect 00-800-67891011 (Niektórzy operatorzy sieci komórkowych nie realizują połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0800 albo rozmowy te mogą być odpłatne. W niektórych przypadkach mogą być odpłatne niektóre rozmowy z automatów telefonicznych lub hoteli).

Reklamację można złożyć również pod adresem mailowym mail@europe-direct.cec.eu.int.

O dalszym przebiegu sprawy i reakcji na Państwa reklamację mogą Państwo poinformować Europejską Komisję listownie: European Commission, B-1049 Brussels; wysyłając faks: (+32-2) 299 10 15 lub elektronicznie: tren-aprights@cec.eu.int.

Niniejsza strona zawiera podsumowanie stosownych przepisów prawa UE. W wypadku rozpatrywania sprawy przed sądem, roszczenie powinno być oparte o odpowiednie dokumenty prawne. Dokumenty te można znaleźć w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Odszkodowanie oraz pomoc podróżnym w przypadku odmówienia wejścia na pokład i odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu - dyrektywa (WE) nr. 261/2004; Dziennik Urzędowy. L 46, 17. 2. 2004.

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego - dyrektywa (WE) nr 889/2002, która zmienia   dyrektywę (WE) nr 2027/97; Dziennik Urzędowy L 140, 30. 5. 2002 (wcielający tzw. Konwencję Montrealską dot. ujednolicenia niektórych przepisów dot. międzynarodowego transportu lotniczego do ustawy UE, Dziennik Urzędowy L 194, 18. 7. 2001). 

Pakiet usług w przypadku podróży, pobytów i wycieczek turystycznych, dyrektywa 90/314/EWG; Dziennik Urzędowy L 158, 23. 6. 1990.

Dlaczego wybrać Airstop

Globe
18 lat oferujemy wyjazdy wysokiej jakości w korzystnych cenach
Plane
Gwarancja takiej samej ceny jak bezpośrednio w biurze podróży
Compass
Największe niemieckie i czeskie biura podróży w jednym miejscu
Card
Online rezerwacja z możliwością zapłaty kartą płatniczą